Vår støtte

SAGAL er medlemsorganisasjon av FOKUS – Forum for Kvinner og Utvikling. Driften av vårt krisesenter i Jijiga har vært delvis finansiert av FOKUS siden 2010.

Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) støtter SAGALs arbeid i Norge med bekjempelse av kjønnslemlestelse og tvangsekteskap.

 

Vi i SAGAL er svært takknemlig for alle donasjoner og støtte fra medlemmer og venner av SAGAL.

Vi håper du vil bidra til å ferdigstille byggingen av krisesenteret og kunne bistå mange flere kvinner enn det vi har kapasitet til i dag.