Mål og innsatsområde

SAGALs hovedmål er å arbeide for å stoppe alle former for kvinnediskriminering og vold mot kvinner, og å sikre kvinners likeverdige deltakelse i samfunnet i Etiopias somaliske region, også kjent som Ogaden.

Vårt mål er også å tilby beskyttelse, husly og opplæring til sårbare kvinner og barn som har blitt avvist av familie og lokalsamfunn på grunn av skammen knyttet til voldtekt, uønsket graviditet og sykdom, og som har flyktet fra tvangsekteskap og vold.

Vi jobber for å oppnå disse målene gjennom informasjonskampanjer og dialogmøter. Aktivitetene skjer i byer og i landsbyer, og kan ha alt fra fem til 300 deltakere. Deltakere er sivilsamfunnet; kvinner, menn, skolebarn og eldre, samt NGOer, religiøse ledere og myndighetene. Tema som vi informerer om og som deltakerne diskuterer, er kvinnerettigheter, viktigheten av utdannelse, prevensjon og HIV/Aids, skadelige tradisjoner som kjønnslemlestelse, barneekteskap/tvangsekteskap og vold i ekteskapet.

I tillegg driver SAGAL et krisesenter i byen Jijiga, som huser rundt 50 voldsutsatte kvinner og barn. De får beskyttelse og helsehjelp, men også opplæring i å lese, skrive og sy og inntektsgenerende aktiviteter, slik at de en gang kan klare seg selv. Et nytt og større krisesenter er under bygging. Målet for dette senteret er at vi skal kunne ta imot langt flere kvinner og barn enn i dag, og at det skal være en kjent base for vårt arbeid for kvinner i framtiden.