2017

Konferanse i Drammen – 20.5.2017

SAGAL arrangerte en konferanse i Drammen den 20.mai. Somaliske menn og kvinner i Oslo, Drammen og nærliggende områder var invitert til å delta på konferansen, som var finansiert av Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Tema for konferansen var integrering, kvinners rettigheter og restriksjoner for unge somaliske jenter. Diskusjon ble reise om hvordan en kan finne en løsning for å sikre kvinners rettigheter og likestilling mellom kvinner og men i det norske samfunnet. Debatten reiste spørsmål relatert til utdanning, kultur og ytringsfrihet. Et viktig tema for konferansen er at en ikke trenger å assimilerer seg for å bli integrert i Norge. En kan beholde deler av sin egen kultur mens en integreres i en ny kultur.

Et eget tema for kvelden var problemer som kvinner i Somalia møter, barneekteskap, kjønnslemlestelse og fattigdom. Det var rundt 70 deltakere på konferansen.

Takk til alle som møtte til konferansen og for en god debatt!