2015

Debatt på Fredshuset i Oslo – 29. oktober 2015

Den 29. oktober arrangerte Sagal Hjelp til Selvhjelp debatt på Fredshuset om muligheter og begrensninger for minoritetsungdom i Norge. Flere talere var invitert til arrangementet; Safia Abdi Haase, Regina Adahada fra Panafrican Woman Association (PAWA) og Belinda de Leon og Mersida Spatalaj fra Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF). Ordstyrer for kvelden var Karin Beate Theodorsen.

I debatten ble det reist spørsmål om hvilke muligheter minoritetsungdom har til å velge utdanning, hvem en skal gifte seg med, venner og egen fremtid. Et viktig spørsmål i debatten var hvem det er som begrenser den retten ungdommer til å velge sin egen fremtid og hvilke faktorer i samfunnet og familien som påvirker muligheten til å velge selv.

 

Konferanse i Drammen – 25. april 2015

Den 25 april arrangerte Sagal en konferanse i Drammen med følgende temaene utdanning, kultur, integrering og vold. Formålet med konferansen var å opplyse deltakerne om hvert individs rett til å bestemme over seg selv og egen fremtid, mens en er i et land som det kan være vanskelig å være en del av. Kunnskap er makt, og ved å dele kunnskapen med hverandre kan vi også hjelpe hverandre. Dette er spesielt viktig for kvinner, som ofte sliter med å forsørge sine familier.

Hovedbudskapet som Sagal ønsket å formidle på denne konferansen ble formidlet av ungdommer som vi kan se opp til; studenter med akademisk bakgrunn i ingeniørfag, økonomi, undervisning, av en menneskerettighetsaktivister som jobber for FN og av en rådgiver for Oslo kommune.

Vi er veldig glade for at cirka 150 deltakere møtte til vår konferanse, fra ulike aldersgrupper og med ulike syn på de temaene som ble diskutert, både konservative og moderate. Vi håper og tror at flere ble inspirert og var glad for å være en del av konferansen.

11133808_921936131190209_8371743048808163747_nIMG_799411196348_921936237856865_5365041706137342190_n11201869_921936057856883_2231385385595014155_n11011807_921936127856876_132703322544349739_n11150641_921936234523532_7205336320324454365_n