2015

Informasjonsmøte i Jijiga

Den 17. desember 2015 arrangerte SAGAL et informasjonsmøte i Jijiga. Hundrevis av mennesker var samlet til møtet for å få informasjon om problemer de møter i samfunnet. Informasjonsmøtet var en suksess. Flere talere var invitert og debatt ble skapt. Det var en god atmosfære og stor entusiasme blant deltakerne.

SAGAL har registrert et økt antall deltakere på våre informasjonsmøter i den somaliske delen av Etiopia. Det setter vi stor pris på og vi håper å se like mange deltakere ved neste anledning.

Donasjoner til krisesenteret

Sanitetskvinnene har donert 2.000 kroner for bygging av krisesenteret i Jijiga. Tusen takk for deres støtte!

Besøk av den norske og svenske ambassadøren i Ogaden – desember 2015

Vi i SAGAL er glade for at både den norske og svenske ambassadøren i Etiopia kom og besøkte Jijiga, regionhovedstaden i Ogaden, og de nærliggende områdene i desember.

SAGAL hadde muligheten til å delta på to møter der ambassadørene var til stede. Et av møtene var organisert av Flyktninghjelpen (NRC) og sponset av norske myndigheter. Møtet hadde inspirerende taler og viktige temaer ble reist og diskutert fra ulike perspektiver. Levestandarden for folk i Ogaden og problemer regionale myndigheter står ovenfor var hovedfokus for diskusjonen. Menneskesmugling og utdanning var blant temaene. Vise-presidenten i Ogaden og ledere fra ulike departementer var til stede og tok del i diskusjonen.

Det ble holdt en fin seremoni for gjestene. SAGAL er svært glad for at vi fikk ta del i dette arrangementet.

1

Oppdateringer fra bygging av krisesenteret – sommeren 2015

Bygging av krisesenter sommer 2015 1

Bygging på tomten for krisesenteret

Bygging av krisesenter sommer 2015 2

Bygging av krisesenter sommer 2015 3

Bygging av krisesenter sommer 2015 4

Solcelle lamper fra Oslo til Jijiga

Energihuset treningssenter på Nesodden har sponset krisesenteret med solcelle lamper. Tusen takk for deres støtte! Gå til forsiden