2014

Besøk til krisesenteret – januar 2014

Leder av SAGAL, Sadi Ali Sahal, besøkte krisesenteret i den somaliske delen av Etiopia. I Jijiga har 50 kvinner og barn fått bistand og støtte på senteret. Utsatte kvinner får opplæring i å sy, håndarbeid, IT og å lese og skrive.