Krisesenter i Jijiga

SAGAL driver et krisesenter i Jijiga for utsatte kvinner og barn. I dag leier vi lokaler for driften av senteret. Lokalene har kapasitet til å gi husrom til cirka 50 kvinner og barn.

Vi har de siste årene opplevd en mye større etterspørsel for hjelp fra utsatte kvinner og barn, enn det vi kan imøtekomme med den kapasiteten vi har. Vi er i prosess med å bygge nye lokaler som vil gi kapasitet til å ta imot over 100 kvinner og barn. Byggingen startet allerede i 2013, men har tatt tid på grunn av manglende finansiering.

Våre aktiviteter ved krisesenteret:

  • Tilby husrom til utsatte kvinner og foreldreløse barn
  • Selvhjelp for kvinner
  • Arrangere informasjonsmøter og seminar om temaene kjønnslemlestelse og stigmatisering av ofre for HIV
  • Styrke kvinner sosioøkonomiske utvikling
  • Bistå i familieplanlegging
  • Lese- og skrivekurs
  • Sykurs, IT kurs og kurs i matlaging

Kvinner utenfor krisesenteret i Jijiga

 

 

 

 

 

 

 

Informasjonsmøte utenfor Jijiga